Velkommen til Tinglev Rideklub


_trkweb2048 ny


Klubben ligger i Aabenraa Kommune, og ca. 16 km fra den dansk/tyske grænse. De fleste af vores medlemmer og sponsorer kommer fra lokalområdet.

Tinglev Rideklub er en selvejende institution, der ligger på en lejet grund, som ikke kan opsiges fra kommunens side. Faciliteterne er ejet af henholdsvis TRK’s Støtteklub og TRK. Stalddrift og al undervisning foregår i klubbens regi.

Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund (DRF) og er herfra certificeret inden for områderne:
-
Sikkerhed (fordi vi vægter sikkerheden højt),
-
Elevskole (fordi elevers og hestes trivsel er vigtig) og
-
Drift/Organisation (for at der er styr på tingene).

Rideklubben afholder hvert år ridestævner på forskelligt niveau, landsstævner, distriktstævner og klubstævner. Også andre stævner har været afholdt med stor tilslutning fx ponygames.

Alle er velkomne som tilskuere til rideklubbens stævner, ikke mindst pressen og de mange trofaste sponsorer.

Nærmere oplysninger gives ved henvendelse til TRK’s bestyrelse.

Nærmere oplysninger omkring undervisning gives ved henvendelse til vores underviserer.

Halplan.