Tinglev Rideklubs sikkerhedspolitik


De nedenfor nævnte krav skal overholdes af alle klubbens medlemmer, når de opholder sig på TRK’s område eller bruger TRK’s faciliteter.

Klubbens faciliteter generelt

 • Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning, undtagelse dog ved handicapridning, hvor ridefysioterapeuten afgør dette
 • Alle under 18 år benytter sikkerhedsvest ved springning. Voksne medlemmer anbefales brug af sikkerhedsvest
 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl, og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen
 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov eller andet om hånd eller livet
 • Ingen fører en hest uden trense eller træktov
 • Ingen løber eller råber i nærheden af hesten
 • Ingen rykker/flår eller saver hesten i munden med biddet
 • Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
 • Ingen anvender sporer uhæmmet
Stalden
 • Heste på opbindings/ striglepladser må ikke stå uden opsyn
 • Er staldgangen mindre en to meter bred, er det for farligt at lade to heste passere hinanden
 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
 • Synligt opslag omkring forholdsregler ved brand
 • For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil
 • Hestene må ikke være løse på staldgangen
 • Løb og råb er ikke tilladt i stalden, da dette kan være medvirkende til at starte en ulykke
Ridehal/ridebane
 • Tilgængelige og synlige regler for ridning i ridehal (hvor må der skridtes, rides der på samme volte, passage af hinanden osv.)
 • For at deltage i ”fri ridning” uden undervisning skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil
 • Tilskuere må kun opholde sig i ridehallerne, hvis undervisningen ikke forstyrres (Ved handicapridning er tilskuere uønsket)
 • Der må ikke ryges, når man rider
Terræn
 • Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm
 • Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter
 • Følge Dansk Rideforbunds anbefalinger omkring ridning i trafikken
Mark/fold
 • En person kan kun føre en hest af gangen til og fra mark/ fold
 • Heste, der føres på fold, skal som minimum føres i grime og grimeskaft
 • Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar
 • For at lukke eller hente hestene på folden skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil
Når ulykken sker
 • Stands ulykken
 • Giv livreddende førstehjælp
 • Tilkald den nødvendige hjælp og beskriv ulykken
 • Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet
Synligt og tilgængeligt opslag med vigtigste telefonnumre kan ses på stalddøren i gårdspladsen, på opslagstavler i ridehallerne og ved telefonerne i sadelrum og rytterstuen.