Tinglev Rideklubs beredskabsplan ved ride- eller maskinerulykker


1. Stop ulykken.

2. Afskærm tilskadekomne, så tilstanden ikke forværres.

3. Få en anden til at tage sig af hesten/stoppe maskinen.


4. Bliv ved tilskadekomne og vurder dennes tilstand.


5. Ring ALARM 112 ved mindste tvivl.


6. Beskriv ulykken. Beskriv tilskadekomnes tilstand. Oplys adresse: J.Schilgen Vej 4, Tinglev.


7. Tilkald voksne eller kvalificeret hjælp på stedet.


8. Kontakt daglig leder
Karin Christensen, pårørende og bestyrelse (se telefonliste på opslagstavle i hal).

9. Når ambulancen er på vej, placér en person i indkørslen for at vise ambulancen vej til tilskadekomne.