Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.11.2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. November 2015: Read More...

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5.102015

Referat fra bestyrelsesmøde den 6. Oktober 2015: Read More...

Bestyrelsesmøde d. 9.9.2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. September 2015: Read More...

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12.8.2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. August 2015: Read More...

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1.7.2015

Bestyrelsesmødereferat

Mødedato: Onsdag, den 01. juli 2015, kl. 19:00

Mødested: Hejlsminde

Udsendt: Den 2.juli 2015

Deltagere: Holger Holm, formand
Evald Nielsen, kasserer
Finn Märcher,
Merete Gallus,
Karin Christensen, daglig leder
Freddy Hansen
Belinda Kramer
Kathrine A. Petersen

Fraværende: Bolette Frandsen, næstformand
Bo Jørgensen
Merle, juniorudvalg

Dagsorden:  1. Orientering fra juniorudvalget.
  Der er afleveret penge fra mini-ridelejr til Evald. Der har været overfyldt med affald. Dette er
  løst. Der bruges engangsservice. Dette er ikke hensigtsmæssigt eller miljørigtig. Der har
  været problemer med at få deres private ponyer på luftefold. Der er flere, som har 2 ponyer med på
  ridelejr. Ellers fungerer det fint, og de har styr på ridelejren.

  2. Orientering fra formanden.

  Bo Jørgensen ønsker at udtræde af bestyrelsen pga. mange andre gøremål i failien. Freddy indtræder som suppleant.
  Finn har indsendt vores ændrede vedtægter til DRF. og har fået dokumentet retur med rettelser og ændringer – bla.ændring af dispensationsreglen (Kathrines medlemskab af bestyrelsen). TRK skal re-certificeres planmæssigt efter sommerferien. Der skal vedtægter og forretningsorden være gennemgået og rettet.
  DRF har nedsat et udvalg til at se på, om man kan differentiere medlemskab/betaling til DRF - da det er meget dyrt for klubberne at være medlem. Kontingentet er medlemsstyrret.
  Belinda følger og oplæres af Evald som kasserer for at forberede et generationsskifte som forhåbentlig først kommer om mange år.
  Frøs Herred har været flinke til at sponsorere. Der overvejes bankforbindelser for at sikre vores fremtid ved fremtidige ombygninger.
  3. Orientering fra kasserer.
  Rideklubben har lånt Støtteklubben kr. 700.000,00 til renovering af den lille ridehal samt nyt tag på den nordlige halvdel. TRK forventer at modtage ca. kr. 400.000,00, når LAG midler og moms er afregnet. Kommunen (Jens Juhl og Pia) ser på regningen for udskiftningen af tagplader ca. kr. 31.000,00.
  Der har vøret afholdt byggemøde med Klaus Hansen.
  LHN - der skal sansynligvis braklægges 1,1 Ha, Evald ser på det .
  Der er indkøbt wrap til næste års forbrug.
  Økonomien er OK.
  Rømø-stævnet har givet et underskud på ca. kr. 12.000,00 - mindre end forventet.

  4. Orientering fra udvalg.
  Intet.

  5. Orientering fra daglig leder.
  Ny halplan fra Karin vedr. nye hold.
  Der er fordelt dressur over hele ugen. Opstart af ponyspring v. Henriette Holm om torsdagen, Tinglev skole kommer om mandagen.
  Udendørs dressurbanerne er bløde, og der skal findes en løsning.
  Vandingsanlæg i hallerne skal justeres. Holger og Kaj ser på det.

  Tirsdag eftermiddag mangles een til at undervise den Tyske efterskole fra 16 - 17 med opstart den 1. sept.
  Der mangles handicaphjælpere. Handicap ville gerne have mere haltid, men det er svært.

  6. Samarbejde med skolen.
  Rigtig fint. Der er 9 på holdet fra kl. 14.30-15.30. Starter op igen den 17. august. Karin følger op på holdet.

  7. Renovering af ridehal.
  Det er blevet meget flot - LAG skiltet skal op og hænge.

  8. Planer for udvidelse.
  Der skal være opbakning fra de andre foreninger hvis det store projekt med en hal 3 skal blive til noget. Inger spørges, om hun vil prøve at være "tovholder". Der arbejdes på det en periode og evalueres derefter om det ikke skal gennemføres.
  Der blev diskuteret evt. ny bund i ridehallerne. Bestyrelsen besluttede, at man vil ud og se, hvad andre har, og hvordan det fungerer.

  9. Rømø Beach Jump.
  Bestyrelsen roser medlemmer og andre for den store indsats og hjælp til stævnet på Rømø. Det var FANTASTSK. Det var enormt, at vi kunne samle så mange frivillige fra klubben og udefra til at hjælpe. Det ville være dejligt, hvis det også skete, når vi har stævne på TRK.
  Husk: Ved fælles hjælp går alt lettere og er så hyggeligt.
  Slagteren fra Ravsted har sponsoreret pølserne, der blev grillet til hjælperne. Trods omsætningen ikke var som de håbede, vil de gerne komme igen til næste år.
  Næste års Rømø Beach Jump starter vi på lige efter sommerferien med bl.a. søgning af sponsorrater mv.

  10. Sankt Hans.
  Godt besøgt og hyggelig stemning - evt. samarbejde med præsten til næste år.

  11. Eventuelt.
  Vedr. longering i den store hal. Der må ikke longeres - undtaget i undervisningssituation, hvor det er underviseren, der longerer. Der må heller ikke longeres på udendørsdressurbaner. Der henvises til opvarmningen eller lille dressurbane.
  Signe tager sig af tilridningen af ny rideskole pony.
  TRK’s Mac-bærbar har fejl på skærmen, så den er svær at arbejde på, når webmaster skal ændre på hjemmesiden. Der findes en løsning med en ny ekstern skærm.

  12. Næste møde.
  Den. 12. august kl 19.00 på TRK.
  Referent
  Merete Gallus