Bestyrelses Info


Her på siden vil informationerne fra bestyrelsen være at finde. Samt dagsorden og referater fra alle møderne.

Se mere info om bestyrelsen, hvordan de er konstitueret, og hvem der varetager hvilke områder under
kontakt os.

Så er det blevet muligt at abonnere på RSS Feed af møde referat og dagsorden.